Available courses

Khoá F001: Cải thiện động lực học tiếng Anh

Trong bài học này, chúng ta sẽ nói về 4 bước để cải thiện động lực học tiếng Anh của bạn. Bạn sẽ nghe một số lời khuyên về cách quản lý động lực của bạn và có được kết quả tốt hơn từ các nghiên cứu tiếng Anh của bạn. Làm thế nào để bạn quản lý động lực của bạn khi học tiếng Anh? Hãy cho chúng tôi biết trong các ý kiến! Bạn có thấy khó khăn để duy trì động lực học tiếng Anh không? Làm thế nào bạn có thể đối phó với cảm giác động lực thấp? Bạn không đơn độc, và có một số bước cụ thể và thiết thực bạn có thể thực hiện để tăng động lực và tiến bộ nhanh hơn bằng tiếng Anh.

How to read a person like a book

Dr. Tony Alessandra is CEO of Assessments 24x7 LLC, a company that offers a variety of online assessments, including the widely used DISC profile. Dr. Tony offer audiences the opportunity to enjoy themselves while learning practical, immediately applicable skills that positively affect their relationships with prospects, customers and co-workers. His focus is on how to create instant rapport with prospects, employees & vendors; how to convert prospects and customers into business apostles who will “preach the gospel” about your company and products; and how to out-market, out-sell and out-service the competition.

DISC - Giới thiệu phong cách hành vi ứng xử theo nguyên tắc BẠCH KIM PLATINUM DISC

Nếu Anh/Chị là lãnh đạo của tổ chức hay doanh nghiệp, Có khi nào Anh/Chị gặp khó khăn hay trắc trở trong việc xây dựng mối quan hệ với người thân nhất, hay khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhân viên..Thậm chí cả khi Anh/Chị mong muốn những điều tốt đẹp đến cho họ.

Có khi nào Anh/Chị đặt câu hỏi tại sao? bí quyết nào của những người lãnh đạo hàng đầu thế giới có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi tầng lớp, của mọi thời đại?