Available courses

Innovative Food & Beverage Course demo

In 1993, two Washington, DC-area restaurateurs, Rob Wilder and Roberto Alvarez, convinced a 23-year old Spanish chef to come to the city to open a new Spanish concept. That chef was José Andrés and the restaurant was Jaleo, the now-iconic tapas restaurant that celebrated its 25th anniversary in 2018 and includes five locations nationwide.

Grid - Art History Course

This is a sample course with contents and activities. You can take a look how ressources and activities are displayed in a course view. This sample course uses the "Grid" course format and makes use of the collapsible sidebar.

DISC - Giới thiệu DISC

- Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam thường đau đầu với vấn đề tuyển dụng, sắp xếp nhân sự đúng người đúng việc. Thậm chí một số người làm tuyển dụng còn thiếu kỹ năng về con người dẫn tới việc tuyển sai và bổ nhiệm sai. Trong một cuộc điều tra về chi phí tuyển dụng do kênh CNS cho thấy, chi phí trung bình khi tuyển sai một người bằng 15 lần mức lương. Lưu ý, lương được tính ở đây là lương năm (chỉ có Việt Nam là có khái niệm lương theo tháng). Con số này lớn đến bất ngờ nhưng lại hoàn toàn hợp lý. Chi phí bao gồm chi phí tổ chức tuyển dụng, chi phí huấn luyện đào tạo, chi phí tuyển dụng và đào tạo lần 2… Chỉ vì tuyển sai một người, công ty có thể gánh một phí tổn vô cùng lớn. - DISC là cụ đánh giá hành vi dựa trên lý thuyết DISC của nhà tâm lý học William Moulton Marston. DISC hiện nay được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu, được giảng dạy tại các trường đại học và các tổ chức toàn cầu như ActionCOACH, John Maxwell Team... Ở Việt Nam, ActionCOACH Hanoi West đã tổ chức hơn 20 chương trình đào tạo DISC cho các giám đốc, nhà điều hành các công ty và tập đoàn tại Hà Nội. - Chương trình DISC được biên soạn giúp chủ doanh nghiệp hiểu được hành vi tính cách của bản thân và đội ngũ. Các nội dung được biên soạn chi tiết dành riêng cho từng tính cách hành vi nhóm D (Thống trị), nhóm I (Ảnh hưởng), nhóm S (Kiên định), nhóm C (Tuân thủ) giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng áp dụng và đạt hiệu quả to lớn.