Khoá 001: Cải thiện động lực học tiếng Anh của bạn

Trong bài học này, chúng ta sẽ nói về 4 bước để cải thiện động lực học tiếng Anh của bạn. Bạn sẽ nghe một số lời khuyên về cách quản lý động lực của bạn và có được kết quả tốt hơn từ các nghiên cứu tiếng Anh của bạn. Làm thế nào để bạn quản lý động lực của bạn khi học tiếng Anh? Hãy cho chúng tôi biết trong các ý kiến! Bạn có thấy khó khăn để duy trì động lực học tiếng Anh không? Làm thế nào bạn có thể đối phó với cảm giác động lực thấp? Bạn không đơn độc, và có một số bước cụ thể và thiết thực bạn có thể thực hiện để tăng động lực và tiến bộ nhanh hơn bằng tiếng Anh.

Innovative Food & Beverage Course demo

In 1993, two Washington, DC-area restaurateurs, Rob Wilder and Roberto Alvarez, convinced a 23-year old Spanish chef to come to the city to open a new Spanish concept. That chef was José Andrés and the restaurant was Jaleo, the now-iconic tapas restaurant that celebrated its 25th anniversary in 2018 and includes five locations nationwide.

Grid - Art History Course

This is a sample course with contents and activities. You can take a look how ressources and activities are displayed in a course view. This sample course uses the "Grid" course format and makes use of the collapsible sidebar.